Kierownicy Planu

  • zajmujemy się organizacją, koordynacją działań realizatorów oraz personelu pomocniczego na planie zdjęciowym
  • sprawujemy nadzór nad terminowym i sprawnym przebiegiem zdjęć
  • nadzorujemy sprzęt i urządzenia techniczne
  • sporządzamy raporty dotyczące planu
  • realizujemy obowiązki inspektora BHP na planie zdjęciowym zgodnie z istniejącymi przepisami i regulacjami.

W nagłych wypadkach zapewniamy zastępstwo osoby wskazanej do realizacji usług w ramach umowy.

Usługi